calunnenie
Vykonávame čalúnnicke práce na interiérových častiach mot. vozidla